web analytics

Coaching thema´s

Loopbaan coaching

Loopbaan vragen  Wat wil je nu echt?  Je vraagt je af heb ik de juise keuze gemaakt? Zit ik wel op de goede plek? Doorgroeien of het roer helemaal om? Allemaal vragen waar wij in onze loopbaan vroeg of laat tegen aan lopen. Je coach helpt je de vragen inzichtelijk te krijgen en faciliteert je in het vinden van je antwoorden. 

Werkwijze Je richt je op jouw loopbaanwensen en jouw eigen werkcontext is daarbij het uitgangspunt. Je maakt de driehoek-context  persoon- functie -organisatie match inzichtelijk. Je gaat actief op zoek naar je talenten en mogelijkheden en verbindt deze aan een bestaande of toekomstige functie.

Kortdurend, logisch en praktisch Het programma bedraagt 5 sessies van 1 uur. De sessies vinden één maal in de twee weken plaats. Tussentijds krijg je concrete en praktische opdrachten mee. Je gaat op zoek naar je talenten, je valkuilen, je competenties, je werk-waarden en interesses. Ook ga je antwoord zoeken op de vraag welke organisatie context en werkcontext  jou het beste laten functioneren. Uiteindelijk heb je een portfolio in de vorm van een presentatie over jezelf opgesteld en zicht op je persoonlijke brand.

Loopbaan TEST :  De mogelijkheid is er om een uitgebreide loopbaanscan te maken. Deze geeft antwoord op wat zijn je krachten, je kansen, je bedreigingen en je mogelijkheden zijn. Je krijgt inzicht in je drijfveren, je valkuilen en je competenties. Je krijgt een intake (1 uur), Vervolgens krijg je een aantal vragenlijsten online voorgelegd, die je rustig thuis kunt maken. Dan kom je bij ons terug voor de terugkoppeling van 2 uur. Na afloop krijg je een mooi rapport mee met daarin vermeld jouw resultaten. 

Persoonlijke SWOT analyse

Wat is een persoonlijke SWOT analyse?  Dit een uitgebreide loopbaanscan en deze scan geeft antwoord en op de vragen: Wat zijn mijn krachten?  Wat zijn mijn kansen? Wat zijn mijn bedreigingen? Waar moet ik dan dus voor waken? Wat zijn mijn mogelijkheden? Verder krijg je inzicht in je drijfveren, je valkuilen en je competenties. Optioneel is er de mogelijkheid om een intellectuele capaciteiten test eraan toe te voegen. Die geeft zicht op je werk- en denk niveau. 

Hoe gaat het in zijn werk? Je krijgt een intake (1 uur), Vervolgens krijg je een aantal vragenlijsten online voorgelegd, die je rustig thuis kunt maken. Dan kom je bij ons terug voor de terugkoppeling van 2 uur. We koppelen de test terug, gaan de diepte in, geven feedback en ontwikkel tips. 

Na afloop krijg je een mooi rapport mee met daarin vermeld jouw resultaten. 

Competentie coaching

Wil je verder groeien in je werk? Jezelf meer profileren? Vind je het lastig om mensen aan te spreken, te overtuigen? Beïnvloeden hoe doe je dat nu zo effectief mogelijk? Coachen van medewerkers hoe doe ik dat? Leidinggeven kan ik dat leren?  Stel je zaken continu uit? Wat kan ik doen om gemakkelijker met klanten om te gaan? Hoe krijg ik overzicht en hoe bewaak ik de voortgang? Of is er een andere competentie die je meer zou willen ontwikkelen? Dan is competentie coaching iets voor jou.

Wat is competentie coaching? Competentie coaching is een vorm van praktische coaching die zich richt op groei en prestatie verbetering van een of meerdere specifieke gedrag(s) competentie(s) die nodig zijn voor je huidige of toekomstige functie.          

Hoe werkt het? Competenties zijn gedragsvaardigheden. Als we hebben bepaald welke competentie jij verder wil ontwikkelen, gaan we praktisch te werk. Dat houdt in dat je kennis krijgt aangereikt en deze direct in de praktijk gaat brengen. Dit doen we eerst door te kijken wat het huidige niveau van je competentie is. Van daaruit gaan we gericht verder ontwikkelen naar het door jou gewenste niveau. 

Hoe? Door te doen! Je krijgt uiteraard opbouwende feedback en vaardigheden aangereikt. We zoeken altijd naar gedrag dat bij jou past. Zo wordt het natuurlijk gedrag en en geen kunstje.

Kortdurend logisch en praktisch Na het oriëntatie gesprek starten we het traject. Bij competentie coaching gaan we uit van twee blokken van 2 uur en een daarna 2 sessies van 1 uur. 

Conflict coaching

Heb je een conflict met je baas of met een collega? 
Je hebt dingen gezegd die achteraf niet handig waren?
Je slaat dicht?
Je hebt geen zin meer om naar je werk te gaan?
De sfeer is er niet meer?

Impact van een conflict  Er is iets voorgevallen waardoor je niet meer met plezier naar je werk gaat. Er is een conflict of dreigend conflict. Je emoties gieren door je heen, boos, onmacht, van rustig nadenken is geen sprake meer. Een groot deel van ons leven brengen wij op het werk door. Werk heeft dan ook een enorme impact. Impact op wie we zijn, hoe we ons voelen en hoe we in ons privé leven staan. De werkcontext kan complex zijn. Er is een krachtenveld en er zijn machtsstructuren. Er zijn functies, er zijn rollen en er zijn werkrelaties. Als de werkrelatie verstoord raakt, geeft dat een enorme onrust. Je gaat minder plezierig naar je werk. Je neemt "je werk" mee naar huis. Je komt niet los van je werk. Uiteindelijk ga je ook slechter presteren. 

Werkwijze Is dit de eerste keer of heb je vaker en conflict? Je krijgt inzicht in de interactie tussen jou en de spelers en het krachtenveld van het conflict. Je krijgt vaardigheden aangereikt waarmee je een ander gedragseffect weet neer te zetten om zo het conflict een positieve wending te geven.

Driegesprek of individueel? Indien je het op prijs stelt gaan we met zijn drieën om tafel zitten. de rol van de coach is dan de onafhankelijke. De rol is dan om emoties en feiten te schieden en gezamenlijk tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. Wil je individueel dat kan ook, de coach is dan degene die je spiegelt en met je op zoek gaat wat je scope van beïnvloeding kan zijn.

Duur Ieder conflict is anders, iedere uitgangssituatie en context waarbinnen het conflict zich afspeelt is ok anders. Er is de keuze voor een individuele aanpak of een driegesprek. Ervaring leert ons dat conflictcaching tussen de 3 en 6 sessie bedraagt.

Afspraak maken? Klik hier

Life coaching

Heb je persoonlijke vragen? Loop je tegen bepaalde gebeurtenissen aan? Heb je een levensfase vraag? Zit je jezelf in de weg?  Wil je sparren over je keuzes? Wil je praten over je teleurstellingen of een geheim in je persoonlijk leven? Vragen als wel of niet doen? Heb je het gevoel dat je op een kruispunt staat? Wil je praten omdat je het gewoon even niet meer weet? Of is je vraag nog niet zo helder? Heb je vragen over relaties of vriendschappen?

Herken je je in een van de bovenstaande vragen of heb je een soortgelijke vraag dan is life coaching iets voor jou.

Wat is Life coaching? Life coaching is een vorm van coaching die zich vooral richt op de persoonlijke ontwikkeling van de mens. Op wie je bent als mens. Op de verschillende  levensfase en levensgebeurtenissen, die een ieder in zijn leven tegenkomt en de impact die dergelijke gebeurtenissen op jou als persoon kunnen hebben.

Wat levert het op?  Life coaching geeft inzicht op meerdere niveaus van jezelf (je ik) en het geeft inzicht in de effecten die je hebt op anderen. Het nest waarin je geboren bent en je omgeving zijn van invloed op wie je nu bent. Hoe je reageert en wat je doet. In de coach sessies leer je hoe onbewuste factoren je huidige relaties, je gedragspatronen en je emoties beïnvloeden.

Hoe? Het maakt patronen zichtbaar (gevoelens, gedachten, gebeurtenissen, gevolgen), en het maakt (gedrags)verandering mogelijk. Het geeft je keuzevrijheid en leert je kijken naar alternatieven. Coaching geeft je weer de regie in handen om, om te gaan met de zaken die op jouw levenspad komen.

Aantal sessies?  Hoeveel coach sessies er nodig zijn is afhankelijk van je vraag en wensen. Meestal liggen het aantal sessie tussen de 3 en 12 sessies. 

Afspraak maken? Klik hier

RE(D)T jezelf

Voor wie? Heb je het gevoel dat je vaak vanuit je emotie reageert?  Reageer je vaak anders dan dat je eigenlijk zou willen? Wil je leren om met een juiste manier om te gaan met stress, teleurstelling en of frustratie? Zou je assertiever willen zijn? Of juist minder fel in je reacties? Vind je het lastig om mensen aan te spreken, teleur te stellen? Is het moeilijk voor jou om voor jezelf op te komen of jezelf te profileren? Heb je last van faalangst of stel je hele hogen eisen aan jezelf? Stel je zaken uit? Wil je veerkrachtiger of weerbaarder worden?

Herken jij je in een van de bovenstaande vragen? Dan is de de persoonlijke RE(D)T training iets voor jou.

Persoonlijke RE(D)T coaching; logische en praktisch  Je leert in 5 tot 8 sessies hoe jij jezelf kan coachen op momenten dat je in je in je oude patroon schiet. Door praktische  en logische oefeningen leer je zelf, met behulp van je coach, te onderzoeken wat er precies gebeurt waardoor jij zo reageert. Zelfinzicht is daarbij belangrijk. Je kan veel zelf beïnvloeden als je maar weet hoe. Het zijn vaak niet de “problemen of obstakels” zelf die je minder effectief maken maar de manier waarop jij tegen deze “problemen of obstakels” aankijkt. 

Hoe ? Middels de RE(D)T methode ga je hiermee aan de slag. De RE(D)T is een methode om gedragspatronen, denkpatronen of emoties die je in de weg staan om te draaien naar meer effectief gedrag. Wat gebeurt er in die milliseconden vlak voordat je wel of niet reageert? RE(D)T gaat ervan uit dat niet een bepaalde situatie of probleem leidt tot een bepaalde reactie, emotie of gedrag. Het is de interpretatie en gedachten die je vormt over een situatie of probleem die je reactie, emotie en gedrag bepalen. Door hier zelfinzicht in te krijgen ontstaat er weer keuze om anders te reageren. 

Resultaat?  Effectiever gedrag, meer relativeringsvermogen, meer veerkracht en betere werkresultaten. Ook leer je patronen bij anderen te herkennen, waardoor je je beter kan inleven in anderen en daar weer effectiever mee om kan gaan.

Piekeren

Piekeren  is een reeks van gedachten die begint met wat als.......en wat dan.....maar als dat dan? Je gaat piekeren omdat je niet voor een verrassing wil komen te staan. Dus ga je allerlei scripts van te voren uitdenken. Je bent bang om de controle te verliezen. Je voelt je kwetsbaar en machteloos en dat is nu precies wat voor wil zijn met het gepieker. 

Piekeren waarover? Dat kan van alles zijn van een belangrijke presentatie op je werk, een functioneringsgesprek, een huis kopen, een kind dat buiten gaat spelen tot aan op reis gaan. Piekeren is een vicieuze cirkel; je piekert al over het feit dat je piekert.

Piekeren is toch niet raar?  Het hoort bij je karakter. Een overpeinzing of wat mijmeren op zijn tijd is heel gezond. Maar niet als piekeren je leven gaat beheersen. Je merkt dat je steeds meer gaat piekeren, je slaapt er zelfs minder van en het gaat ten koste van andere bezigheden. Kortom omdat het veel te veel tijd in beslag gaat nemen. Dan helpt het piekeren niet meer. Piekeren is dan niet meer effectief. We zeggen dan dat piekeren “ongezond” is geworden. 

Aan piekeren kan je wat doen! Piekeren kent een protocol, dat “evidenced based” is. Dat wil zeggen dat er uit onderzoek is gebleken dat deze aanpak effectief is. In  8 à 12 sessies leer je om te gaan met je pieker gedrag en het piekeren de baas te worden. Tussentijds krijg je opdrachten meer. Deze opdrachten zijn logisch en praktisch. 

Spanning en/of de balans tussen werk en privé

Balans werk en privé; stress?  Hoe combineer je alles, werk, sport, gezin, carrière, tijd voor jezelf en je sociale leven?

Voor wie? Werkstress komt vooral voor bij de generatie 30-55 jaar en bij goed opgeleide mensen. Omgevingsfactoren kunnen we niet altijd beïnvloeden. Het ermee omgaan wel.

Wanneer ontstaat stress?  Stress of spanning, ontstaat vaak door een combinatie van ėėn of meerdere ingrijpende gebeurtenissen. Deze kunnen in de privé sfeer liggen, in het werk, in omgevingsfactoren of een combinatie daarvan. Voorbeelden van ingrijpende gebeurtenissen zijn: baanverandering, baanverlies, kinderwens, druk gezin, conflict, scheiding, verhuizing, overlijden, geboorte, ziekte etc. Te veel stress of te weinig stress is slecht en kan zich uiten in lichamelijke klachten en minder functioneren. 

Het werkt als een boemerang. Het ene moment heb je nog het gevoel ik kan het aan, ik zit in een flow, terwijl je het andere moment langzaam begint te beseffen dan je je moe voelt, je niet meer weet waar je aan moet beginnen, je nog zoveel te doen hebt dat je maar doorgaat, totdat je merkt dat je je niet meer kan concentreren en zelfs de simpelste dingen niet meer lijken te lukken. De een kan er beter mee omgaan dan de ander. Een zekere spanning of stress doet ons goed functioneren, het houdt ons alert. Toch ervaren we allemaal vroeg of laat een keer een wisselwerking. Te veel of te lang onder spanning of stress werken en leven is slecht voor jezelf en voor je privé-leven. Het heeft zijn weerslag op  je sociale leven, je werk en je gezondheid. 

Weer op de rit?  Hoe combineer je alles, werk, gezin en carrière, tijd voor jezelf en je sociale leven. Ontdek welke patronen, waarden en drijfveren van invloed zijn op jouw werk-privé balans. Hoe ontspan je op tijd? Waar ligt jouw persoonlijke grens tussen in een flow zijn en te lang doorgaan? Ik coach je bij jouw keuzeproces zodat je een andere benadering van werk, organisatie en privé balans vindt die bij je past. Tijdens de coaching gaan we opzoek naar jouw stressoren, je levens en werkwaarden en stellen we de vraag is het een plotseling optredende stress of heb je al langer last hebt van stressklachten. 

Kortdurend logisch en praktisch Een traject duurt tussen 5-12 sessie afhankelijk van de vraagstelling en spanningsklachten. Je krijgt praktische opdrachten mee die je tussen de sessies door kan doen.

Comments

comments

%d bloggers liken dit: