Assessment Centers

Selecteren en ontwikkelen van talent

Doel en aanpak

Doel van een assessment is om zicht te krijgen of een kandidaat voldoet aan een bepaald functieprofiel en of de kandidaat aansluiting vindt binnen de context, structuur en cultuur van de organisatie in kwestie.

 

Werkwijze

De kandidaat wordt tijdens het assessment persoonlijk begeleid en krijgt directe feedback. Zo ontstaat er “ervaringsleren”, wat een goed beeld oplevert over het ontwikkel-potentieel van de kandidaat. Wij werken conform de gedragscodes van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Lees meer over het assessment proces klik hier

 

U wilt een kandidaat laten testen? Neem nu contact met ons op voor het inplannen van een assessment klik hier

Veel zorg besteden wij aan de interactie tussen kandidaat, psycholoog en assessor.

 

Instrumenten en methoden

Wij beschikken over een breed scala aan assessment programma’s. Hiervoor beschikken wij over een arsenaal aan instrumenten, zoals persoonlijkheidstesten, capaciteitentesten, motivatieonderzoek, gedragsgerichte simulaties en gedrags-, diepte- en leerervaring – interviews.

 

Meetpunten

Wat doe je (gedrag), wie ben je (persoon), en wat drijft je (motivatie). Dit alles afgewogen in de context en cultuur van de organisatie.

 

Soorten assessment:

 • Selectie Assessment
 • Ontwikkeling Assessment
 • Loopbaan Assessment

Afhankelijk van de vraagstelling duurt een onderzoek een halve dag of een hele dag. Lees meer over het proces

 

Het selectie – assessment

Doel en aanpak

Doel van het selectie-assessment is om zichtbaar te maken of een kandidaat voldoet aan een bepaald functieprofiel en of de kandidaat aansluiting vindt binnen de context van een organisatie.

 

Bij de volgende vragen kan een selectie-assessment meer duidelijkheid geven:

 

 • Is de kandidaat geschikt voor de functie?
 • Is de kandidaat geschikt voormanagement positie?
 • Is de kandidaat geschikt voor hoger management?
 • Kan de kandidaat intern doorgroeien?
 • Is de kandidaat de beoogde opvolger?
 • Is een medewerker te coachen op de te ontwikkelen competenties in de betreffende functie?

 

Onze analyse is duidelijk en “to the point”. Wij houden in ons advies rekening met uw organisatiecultuur én de persoonlijkheid van de beoogde medewerker. Deze aspecten worden afgezet tegen het gewenste competentieprofiel.

Onze selectie adviseurs hebben meer dan 20 jaar ervaring met onder meer executive en hoger management. 

 

Het ontwikkel assessment

Doel en aanpak

Een ontwikkel-assessment geeft antwoord op de vraag of de ontwikkeling van medewerkers binnen de huidige functie of richting een bepaalde (vervolg) functie of rol realistisch en haalbaar is in de tijd.

  

Bij de volgende vragen kan een ontwikkel-assessment duidelijkheid geven

 

 • Is de kandidaat toe aan een vervolg stap?
 • Is de kandidaat te ontwikkelen in de huidige functie?
 • Is de kandidaat te coachen / te ontwikkelen richting een management positie?
 • Kan de kandidaat intern doorgroeien?
 • Is de kandidaat in de toekomst de beoogde opvolger?
 • Wat dient de kandidaat nog verder te ontwikkelen?

 

 Tijdens het assessment werken we met directe feedback en interventie methode. Zo ontstaat er ervaringsleren en kunnen we het leerpotentieel goed toetsen.

 

Aansluitend wordt in een coachend feedbackgesprek met de kandidaat ingegaan op de ontwikkel mogelijkheden en kansen. Daarbij zijn wij helder en eerlijk in ons advies naar de kandidaat toe; ook daar waar de ontwikkelmogelijkheden naar een vervolgstap niet waarschijnlijk zijn.

Onze ontwikkel-adviseurs hebben meer dan 20 jaar ervaring en zijn tevens werkzaam als psycholoog- coach en trainer. Zo kunnen zij een realistische vertaalslag en inschatting maken.

 

Het Loopbaan-assessment

 

Doel en aanpak

 

Doel van een loopbaan-assessment is een medewerker advies te geven bij de keuze van een loopbaan een eventuele opleiding of cursus.

 

Bij de volgende vragen kan een loopbaan-assessment duidelijkheid geven:

 

 • Welke rol past het beste bij de kandidaat?
 • Welk loopbaanpad sluit het beste aan bij de kwaliteiten van de kandidaat?
 • Is een studiekeuze haalbaar?
 • Leidinggevende of professional?

 

 We kijken, middels een maatwerkprogramma, heel breed naar de krachten, talenten en verbeter-punten. Daarbij houden we rekening met de carrièrewensen en carrièremogelijkheden, interesses en voorkeuren. Aan het einde van de dag wordt in een coachend gesprek feedback gegeven aan de kandidaat en ingegaan op de loopbaan kansen. 

 

Rapportage of loopbaan-ontwikkelplan

Na afloop van de test en de gesprekken is er de keuze voor een advies rapport. Hierin staan concrete adviezen met betrekking tot de ontwikkeling, randvoorwaarden en toekomstperspectief. Ook kunt u kiezen voor een loopbaan-ontwikkelplan.

Onze loopbaanadviseurs hebben meer dan 20 jaar ervaring en zijn eveneens werkzaam als loopbaancoach.